Hongrois | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Tisztelt Uram!
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Tisztelt Uraim!
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quem possa interessar,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
É com satisfação que forneço referências sobre...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... distinguiu-se por ...
...megkülönböztette magát a ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
O seu maior talento é ...
A legnagyobb erőssége a ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
... kreatív problémamegoldó
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Jól kezeli a felelősséget is.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas principais responsabilidades eram...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive