Néerlandais | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
É com satisfação que forneço referências sobre...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... distinguiu-se por ...
... onderscheidde zich door ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
O seu maior talento é ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas principais responsabilidades eram...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive