Roumain | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Stimate Domn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Stimată Doamnă,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Stimați Domni,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
A quem possa interessar,
În atenția cui este interesat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
É com satisfação que forneço referências sobre...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... distinguiu-se por ...
... s-a distins prin.... .
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
O seu maior talento é ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
... își comunică ideile clar și univoc.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas principais responsabilidades eram...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive