Russe | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Bäste herrn,
Уважаемый...
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa frun,
Уважаемая...
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... utmärkte sig genom att ...
... показал себя как...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hens största talang är / finns inom ...
Его/ее главным талантом является...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hen är en kreativ problemlösare.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hen har en bred kompetens.
Круг его/ее умений очень широк
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hen hanterar ansvar väl.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Он/она хорошо разбирается в...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Его/ее главными обязанностями было...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive