Turc | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Bäste herrn,
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa frun,
Sayın Yetkili,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Sayın Yetkili,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Sayın Yetkililer,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Yetkili makama,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Bästa fröken Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Sayın Lale Hanım,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Det glädjer mig att agera som referens för ...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... utmärkte sig genom att ...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Hens största talang är / finns inom ...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
Hen är en kreativ problemlösare.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Hen har en bred kompetens.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
Hen hanterar ansvar väl.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
... onun sıradışı özelliğidir.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive