Italien | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Sayın Yetkili,
Gentilissimo,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Gentilissima,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
A chi di competenza,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama,
A chi di competenza,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Ayşe Hanım,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Lale Hanım,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...si è distinto/a più volte per...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
... onun sıradışı özelliğidir.
È estremamente portato per...
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Ha sempre preso parte attiva in...
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
I suoi doveri principali erano:
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Performansındaki tek zayıf nokta ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive