Suédois | Phrases - Candidature | Lettre de recommandation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de recommandation - Ouverture

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Bästa frun,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Yetkili makama,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Ayşe Hanım,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, mariée, nom connu
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Lale Hanım,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de référence a apprécié travailler avec la personne concernée
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Utilisé pour préciser comment le destinateur connaît le candidat
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Utilisé comme phrase d'ouverture pour souligner le fait que l'auteur de la lettre de recommandation a apprécié travailler avec la personne concernée

Lettre de recommandation - Compétences

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Utilisé pour décrire un aspect positif de la personnalité du candidat
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... utmärkte sig genom att ...
Utilisé pour expliquer les qualités principales dont le candidat a fait preuve
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hens största talang är / finns inom ...
Utilisé pour montrer les principaux atouts du candidat
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Hen är en kreativ problemlösare.
Utilisé pour décrire un candidat qui accepte volontiers les défis et les solutionne
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Hen har en bred kompetens.
Utilisé pour décrire un candidat polyvalent
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Utilisé pour décrire un candidat avec des qualités communicationnelles
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Hen hanterar ansvar väl.
Utilisé pour décrire un candidat qui peut gérer une équipe / un projet et qui sait travailler sous la pression
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Utilisé pour décrire les compétences que possède un candidat
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Utilisé pour donner des détails spécifiques concernant la capacité du candidat à réaliser quelque chose
... onun sıradışı özelliğidir.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Utilisé pour décrire la qualité principale d'un candidat
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Utilisé pour décrire un candidat qui est actif et qui aime s'impliquer dans son travail
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Utilisé pour décrire un candidat avisé et dynamique, très complémentaire

Lettre de recommandation - Responsabilités professionnelles

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Utilisé pour donner une liste de tâches dont le candidat s'est chargé
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Utilisé pour donner une liste de tâches hebdomadaires dont le candidat s'est chargé

Lettre de recommandation - Évaluation

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Utilisé pour fournir une évaluation très positive d'un candidat
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Utilisé pour fournir une évaluation positive d'un candidat
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Utilisé pour fournir une évaluation négative d'un candidat
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Utilisé pour recommander un candidat pour des raisons spécifiques, évaluation très positive du candidat

Lettre de recommandation - Fermeture

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation très positive
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation extrêmement positive
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Utilisé quand le candidat ne semble pas adapté au poste
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Utilisé pour terminer une lettre de recommandation positive