Néerlandais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
Mikrochip
microchip
Condition d'entrée
Nachweis der Tollwutimpfung
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Condition d'entrée
Haustierpass
dierenpaspoort
Condition d'entrée
Entwurmungszertifikat
bewijs van ontworming
Condition d'entrée
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Wie sind die Regeln für _____________?
Wat is het beleid voor ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Blindenhunde
geleidehonden
Type d'animal
Assistenzhunde
hulphonden
Type d'animal
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal