Turc | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
Mikrochip
mikroçip
Condition d'entrée
Nachweis der Tollwutimpfung
kuduz aşısı
Condition d'entrée
Haustierpass
hayvan pasaportu
Condition d'entrée
Entwurmungszertifikat
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Condition d'entrée
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Wie sind die Regeln für _____________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Blindenhunde
rehber köpekler
Type d'animal
Assistenzhunde
yardımcı köpekler
Type d'animal
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal