Néerlandais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Do I need an import license?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Is there a quarantine period for [animal]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Are there specific rules for importing non-native species?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
microchip
Condition d'entrée
rabies vaccination (certificate)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Condition d'entrée
pet passport
dierenpaspoort
Condition d'entrée
tapeworm treatment (certificate)
bewijs van ontworming
Condition d'entrée
Do I have to use an authorized carrier?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
What are the rules for ______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
guide dogs
geleidehonden
Type d'animal
assistance dogs
hulphonden
Type d'animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal