Tchèque | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

我是否需要入口许可证?
Potřebuji dovozní povolení?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
请问是否对【动物】有检疫期?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
你的宠物入境需要 __________。
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
微芯片
mikročip
Condition d'entrée
狂犬疫苗接种(证明)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
宠物护照
cestovní pas pro zvířata
Condition d'entrée
绦虫治疗(证明)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
我需要使用官方认证的承运商吗?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
对______________有哪些规定?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
导盲犬
Vodící psi
Type d'animal
协助犬
asistenční psi
Type d'animal
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal