Polonais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
el microchip
mikrochip
Condition d'entrée
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Condition d'entrée
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
perros guía
psy przewodniki
Type d'animal
perros de asistencia
psy towarzyszące
Type d'animal
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal