Suédois | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Heb ik een invoervergunning nodig?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
mikrochip
Condition d'entrée
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
rabiesvaccination (certifikat)
Condition d'entrée
dierenpaspoort
pass för sällskapsdjur
Condition d'entrée
bewijs van ontworming
bandmaskbehandling (certifikat)
Condition d'entrée
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Wat is het beleid voor ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
geleidehonden
ledarhundar
Type d'animal
hulphonden
assistanshundar
Type d'animal
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal