Coréen | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikrochip
Condition d'entrée
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
paszport dla zwierząt domowych
Condition d'entrée
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
psy przewodniki
Type d'animal
psy towarzyszące
Type d'animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal