Italien | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikrochip
il microchip
Condition d'entrée
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
il vaccino antirabbico
Condition d'entrée
paszport dla zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
Condition d'entrée
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
il certificato di trattamento contro la tenia
Condition d'entrée
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
psy przewodniki
cani guida
Type d'animal
psy towarzyszące
cani da assistenza
Type d'animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal