Portugais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Preciso de uma licença de importação?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikrochip
microchip
Condition d'entrée
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
vacina contra raiva (certificado)
Condition d'entrée
paszport dla zwierząt domowych
passaporte do animal
Condition d'entrée
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tratamento contra tênias (certificado)
Condition d'entrée
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Preciso usar um transportador autorizado?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quais são as regras para ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
psy przewodniki
cães-guia
Type d'animal
psy towarzyszące
cães auxiliares
Type d'animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal