Tchèque | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Potřebuji dovozní povolení?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikrochip
mikročip
Condition d'entrée
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
paszport dla zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
Condition d'entrée
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
psy przewodniki
Vodící psi
Type d'animal
psy towarzyszące
asistenční psi
Type d'animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal