Polonais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Preciso de uma licença de importação?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Existe um período de quarentena para [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
mikrochip
Condition d'entrée
vacina contra raiva (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
passaporte do animal
paszport dla zwierząt domowych
Condition d'entrée
tratamento contra tênias (certificado)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
Preciso usar um transportador autorizado?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Quais são as regras para ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
cães-guia
psy przewodniki
Type d'animal
cães auxiliares
psy towarzyszące
Type d'animal
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal