Néerlandais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Мне нужна лицензия на ввоз?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Для [животное] есть срок карантина?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
микрочип
microchip
Condition d'entrée
антирабическая прививка (сертификат)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Condition d'entrée
паспорт питомца
dierenpaspoort
Condition d'entrée
лечение от паразитов (сертификат)
bewijs van ontworming
Condition d'entrée
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Каковы правила для _______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
собаки-поводыри
geleidehonden
Type d'animal
собаки-ассистенты
hulphonden
Type d'animal
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal