Tchèque | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Potřebuji dovozní povolení?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikrochip
mikročip
Condition d'entrée
rabiesvaccination (certifikat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
pass för sällskapsdjur
cestovní pas pro zvířata
Condition d'entrée
bandmaskbehandling (certifikat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Vad är reglerna gällande ________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
ledarhundar
Vodící psi
Type d'animal
assistanshundar
asistenční psi
Type d'animal
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal