Anglais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikročip
microchip
Condition d'entrée
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Condition d'entrée
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Condition d'entrée
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Condition d'entrée
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Vodící psi
guide dogs
Type d'animal
asistenční psi
assistance dogs
Type d'animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal