Chinois | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Potřebuji dovozní povolení?
我是否需要入口许可证?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Má toto zvíře určenou karanténu?
请问是否对【动物】有检疫期?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
你的宠物入境需要 __________。
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikročip
微芯片
Condition d'entrée
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
狂犬疫苗接种(证明)
Condition d'entrée
cestovní pas pro zvířata
宠物护照
Condition d'entrée
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
绦虫治疗(证明)
Condition d'entrée
Musím použít vhodnou přepravní klec?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jaká jsou pravidla pro ______________?
对______________有哪些规定?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Vodící psi
导盲犬
Type d'animal
asistenční psi
协助犬
Type d'animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal