Danois | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Potřebuji dovozní povolení?
Behøver jeg en importtilladelse?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Má toto zvíře určenou karanténu?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikročip
microchip
Condition d'entrée
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination
Condition d'entrée
cestovní pas pro zvířata
dyrepas
Condition d'entrée
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bændelormsbehandling
Condition d'entrée
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Vodící psi
blindehund
Type d'animal
asistenční psi
støttehund
Type d'animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal