Japonais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Potřebuji dovozní povolení?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Má toto zvíře určenou karanténu?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikročip
Condition d'entrée
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
cestovní pas pro zvířata
Condition d'entrée
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Condition d'entrée
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Vodící psi
Type d'animal
asistenční psi
Type d'animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal