Polonais | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Potřebuji dovozní povolení?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Má toto zvíře určenou karanténu?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikročip
mikrochip
Condition d'entrée
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
cestovní pas pro zvířata
paszport dla zwierząt domowych
Condition d'entrée
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Condition d'entrée
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Vodící psi
psy przewodniki
Type d'animal
asistenční psi
psy towarzyszące
Type d'animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal