Suédois | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
mikročip
mikrochip
Condition d'entrée
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Condition d'entrée
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Condition d'entrée
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Condition d'entrée
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
Vodící psi
ledarhundar
Type d'animal
asistenční psi
assistanshundar
Type d'animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal