Grec | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
μικροτσίπ
Condition d'entrée
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
Condition d'entrée
hộ chiếu cho thú nuôi
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Condition d'entrée
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
Condition d'entrée
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Có những quy tắc nào cho __________?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
chó chỉ đường
σκύλους οδηγούς
Type d'animal
chó hỗ trợ
σκύλος συνοδείας
Type d'animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal