Turc | Phrases - Immigration | Animaux

Animaux - Déménagement avec un animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Demander si un permis d'importation est nécessaire
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Demander s'il y a une période de quarantaine pour cet animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Se renseigner sur la réglementation de l'importation des espèces non indigènes
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Spécifier les conditions d'entrée sur le territoire
microchip
mikroçip
Condition d'entrée
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
kuduz aşısı
Condition d'entrée
hộ chiếu cho thú nuôi
hayvan pasaportu
Condition d'entrée
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Condition d'entrée
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Demander si vous devez avoir recours à un transporteur agréé
Có những quy tắc nào cho __________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Se renseigner sur les conditions concernant les animaux d'assistance
chó chỉ đường
rehber köpekler
Type d'animal
chó hỗ trợ
yardımcı köpekler
Type d'animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Demander comment obtenir un certificat pour votre animal