Néerlandais | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Kan ik een bankrekening online openen?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Was für Kontotypen gibt es?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
Girokonto
lopende rekening
Type de compte bancaire
Sparkonto
spaarrekening
Type de compte bancaire
Privatkonto
persoonlijke rekening
Type de compte bancaire
Gemeinschaftskonto
gezamenlijke rekening
Type de compte bancaire
Kinderkonto
kinderrekening
Type de compte bancaire
Konto für fremde Währungen
vreemde valutarekening
Type de compte bancaire
Businesskonto
zakelijke rekening
Type de compte bancaire
Studentenkonto
studentenrekening
Type de compte bancaire
Fallen monatlich Gebühren an?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Krijg ik een chequeboekje?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Wie ist der Zinssatz?
Wat is de spaarrente?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Können Sie mein Konto sperren?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Demander à la banque de faire opposition
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Se renseigner sur les prêts
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Ik koop mijn eerste huis.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Ik koop een tweede eigendom.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
Hausratsversicherung
inboedel/opstalverzekering
Type d'assurance
Reiseversicherung
reisverzekering
Type d'assurance
Lebensversicherung
levensverzekering
Type d'assurance
Krankenversicherug
gezondheidsverzekering
Type d'assurance
KFZ-Versicherung
autoverzekering
Type d'assurance
Versicherung für Haustiere
huisdierenverzekering
Type d'assurance
Diebstahlversicherung
diefstalverzekering
Type d'assurance
Hypothekenversicherung
hypotheekbescherming
Type d'assurance
Studentenversicherung
studentenverzekering
Type d'assurance
Gruppenversicherung
groepsverzekering
Type d'assurance
Sachversicherung
schadeverzekering
Type d'assurance
Flutschutzversicherung
overstromingsverzekering
Type d'assurance
Brandschutzversicherung
brandverzekering
Type d'assurance
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Was kostet die Versicherung?
Hoeveel kost de verzekering?
Demander combien l'assurance coûte