Danois | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
What are the fees if I use external ATMs?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

I would like to open a bank account.
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
I would like to close my bank account.
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Can I open a bank account online?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Will I get a debit card or a credit card?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Can I use banking on my cell?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
What types of bank accounts do you have?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
current account
girokonto
Type de compte bancaire
savings account
opsparingskonto
Type de compte bancaire
personal account
personlig konto
Type de compte bancaire
joint account
fælleskonto
Type de compte bancaire
children's account
børnekonto
Type de compte bancaire
foreign currency account
udenlandsk valuta konto
Type de compte bancaire
business account
erhvervskonto
Type de compte bancaire
student account
studiekonto
Type de compte bancaire
Are there any monthly fees?
Er der månedlige omkostninger?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
What are the commissions for international transfers?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Do I get a checkbook?
Modtager jeg et checkhæfte?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
What is the savings interest rate?
Hvad er opsparingsrenten?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
In what ways can you protect me from frauds?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
I lost my credit card.
Jeg har mistet mit kreditkort
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
My credit card was stolen.
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Can you block my account?
Kan I spærre min konto?
Demander à la banque de faire opposition
I need a replacement card.
Jeg har brug for et nyt kort.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

I would like to have some information about loans.
Jeg vil gerne have information om lån.
Se renseigner sur les prêts
What can you tell me about the interest rate?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
I would like to have some information about mortgages.
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
I would like to speak with a mortgage advisor.
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
I am buying my first home.
Jeg køber mit første hjem.
Signifier que vous achetez votre première propriété
I am buying a second property.
Jeg køber en anden ejendom.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
I would like to remortgage.
Jeg vil gerne genlåne.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
I would like to review my existing mortgage.
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
I am buying a property to let.
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
My gross annual income is ______.
Min samlede årsindkomst er ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

I would like to purchase insurance.
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
home/household insurance
Indboforsikring
Type d'assurance
travel insurance
Rejseforsikring
Type d'assurance
life insurance
Livsforsikring
Type d'assurance
health insurance
Sygeforsikring
Type d'assurance
car insurance
Bilforsikring
Type d'assurance
pet insurance
Husdyrsforsikring
Type d'assurance
theft insurance
Tyveriforsikring
Type d'assurance
mortgage protection
Prioritetslånsbeskyttelse
Type d'assurance
student possessions
Studenterforsikring
Type d'assurance
group insurance
Gruppeforsikring
Type d'assurance
property insurance
Skadesforsikring
Type d'assurance
flood insurance
Oversvømmelsesforsikring
Type d'assurance
fire insurance
Brandforsikring
Type d'assurance
For how many months will I be covered?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
What is the price for the insurance?
Hvor meget koster forsikringen?
Demander combien l'assurance coûte