Tchèque | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
What are the fees if I use external ATMs?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

I would like to open a bank account.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
I would like to close my bank account.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Can I open a bank account online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Will I get a debit card or a credit card?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Can I use banking on my cell?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
What types of bank accounts do you have?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
current account
běžný účet
Type de compte bancaire
savings account
spořící účet
Type de compte bancaire
personal account
osobní účet
Type de compte bancaire
joint account
společný účet
Type de compte bancaire
children's account
dětský účet
Type de compte bancaire
foreign currency account
cizoměnový účet
Type de compte bancaire
business account
obchodní účet
Type de compte bancaire
student account
studentský účet
Type de compte bancaire
Are there any monthly fees?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
What are the commissions for international transfers?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Do I get a checkbook?
Dostanu šekovou knížku?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
What is the savings interest rate?
Jaká je spořící úroková sazba?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
In what ways can you protect me from frauds?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
I lost my credit card.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
My credit card was stolen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Can you block my account?
Můžete zablokovat můj účet?
Demander à la banque de faire opposition
I need a replacement card.
Potřebuji náhradní kartu.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

I would like to have some information about loans.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Se renseigner sur les prêts
What can you tell me about the interest rate?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
I would like to have some information about mortgages.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
I am buying my first home.
Kupuji můj první dům.
Signifier que vous achetez votre première propriété
I am buying a second property.
Kupuji druhou nemovitost.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
I would like to remortgage.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
I would like to review my existing mortgage.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
I am buying a property to let.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
My gross annual income is ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

I would like to purchase insurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
home/household insurance
pojištění domu/domácnosti
Type d'assurance
travel insurance
cestovní pojištění
Type d'assurance
life insurance
životní pojištění
Type d'assurance
health insurance
zdravotní pojištění
Type d'assurance
car insurance
povinné ručení
Type d'assurance
pet insurance
pojištění mazlíčků
Type d'assurance
theft insurance
pojištění proti krádeži
Type d'assurance
mortgage protection
pojištění hypotéky
Type d'assurance
student possessions
pojištění majetku studenta
Type d'assurance
group insurance
skupinové pojištění osob
Type d'assurance
property insurance
pojištění majetku
Type d'assurance
flood insurance
pojištění proti povodním
Type d'assurance
fire insurance
pojištění proti požáru
Type d'assurance
For how many months will I be covered?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
What is the price for the insurance?
Kolik stojí to pojištění?
Demander combien l'assurance coûte