Finnois | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
kuranta konto
käyttötili
Type de compte bancaire
ŝparadoj konto
säästötili
Type de compte bancaire
persona konto
henkilökohtainen tili
Type de compte bancaire
kuna konto
yhteistili
Type de compte bancaire
infana konto
lasten tili
Type de compte bancaire
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Type de compte bancaire
afera konto
liiketili
Type de compte bancaire
studenta konto
tili opiskelijoille
Type de compte bancaire
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Demander à la banque de faire opposition
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Se renseigner sur les prêts
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Type d'assurance
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Type d'assurance
viva asekuro
henkivakuutus
Type d'assurance
sana asekuro
sairausvakuutus
Type d'assurance
aŭtoasekuro
autovakuutus
Type d'assurance
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Type d'assurance
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Type d'assurance
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Type d'assurance
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Type d'assurance
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Type d'assurance
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Type d'assurance
inundoasekuro
tulvavakuutus
Type d'assurance
fajroasekuro
palovakuutus
Type d'assurance
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Demander combien l'assurance coûte