Vietnamien | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Bạn có những loại thẻ nào?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
τρεχούμενος λογαριασμός
tài khoản hiện tại
Type de compte bancaire
λογαριασμός ταμιευτηρίου
tài khoản tiết kiệm
Type de compte bancaire
προσωπικός λογαριασμός
tài khoản cá nhân
Type de compte bancaire
κοινός λογαριασμός
tài khoản chung
Type de compte bancaire
παιδικός λογαριασμός
tài khoản con
Type de compte bancaire
συναλλαγματικός λογαριασμός
tài khoản ngoại tệ
Type de compte bancaire
επαγγελματικός λογαριασμός
tài khoản kinh doanh
Type de compte bancaire
φοιτητικός λογαριασμός
tài khoản sinh viên
Type de compte bancaire
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Tôi có sổ tài khoản không?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Tôi mất thẻ tín dụng
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Demander à la banque de faire opposition
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Se renseigner sur les prêts
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Signifier que vous achetez votre première propriété
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Tôi muốn thế chấp
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Tôi mua tài sản để cho
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ασφάλεια κατοικίας
Bảo hiểm hộ gia đình
Type d'assurance
ταξιδιωτική ασφάλιση
bảo hiểm du lịch
Type d'assurance
ασφάλεια ζωής
bảo hiểm nhân thọ
Type d'assurance
ασφάλεια υγείας
bảo hiểm sức khỏe
Type d'assurance
ασφάλεια αυτοκινήτου
bảo hiểm ô tô
Type d'assurance
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
bảo hiểm thú nuôi
Type d'assurance
ασφάλεια κλοπής
bảo hiểm trộm cắp
Type d'assurance
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
bảo hiểm thế chấp
Type d'assurance
φοιτητική ασφάλεια
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type d'assurance
ομαδική ασφάλιση
bảo hiểm nhóm
Type d'assurance
ασφάλεια ακινήτου
bảo hiểm tài sản
Type d'assurance
ασφάλεια πλημμύρας
bảo hiểm lũ lụt
Type d'assurance
ασφάλεια πυρός
bảo hiểm hỏa hoạn
Type d'assurance
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Demander combien l'assurance coûte