Allemand | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Ik zou graag een bankrekening openen.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Kan ik een bankrekening online openen?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Was für Kontotypen gibt es?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
lopende rekening
Girokonto
Type de compte bancaire
spaarrekening
Sparkonto
Type de compte bancaire
persoonlijke rekening
Privatkonto
Type de compte bancaire
gezamenlijke rekening
Gemeinschaftskonto
Type de compte bancaire
kinderrekening
Kinderkonto
Type de compte bancaire
vreemde valutarekening
Konto für fremde Währungen
Type de compte bancaire
zakelijke rekening
Businesskonto
Type de compte bancaire
studentenrekening
Studentenkonto
Type de compte bancaire
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Fallen monatlich Gebühren an?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Krijg ik een chequeboekje?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Wat is de spaarrente?
Wie ist der Zinssatz?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Mijn bankkaart werd gestolen.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Können Sie mein Konto sperren?
Demander à la banque de faire opposition
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Se renseigner sur les prêts
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Ik koop mijn eerste huis.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Ik koop een tweede eigendom.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
inboedel/opstalverzekering
Hausratsversicherung
Type d'assurance
reisverzekering
Reiseversicherung
Type d'assurance
levensverzekering
Lebensversicherung
Type d'assurance
gezondheidsverzekering
Krankenversicherug
Type d'assurance
autoverzekering
KFZ-Versicherung
Type d'assurance
huisdierenverzekering
Versicherung für Haustiere
Type d'assurance
diefstalverzekering
Diebstahlversicherung
Type d'assurance
hypotheekbescherming
Hypothekenversicherung
Type d'assurance
studentenverzekering
Studentenversicherung
Type d'assurance
groepsverzekering
Gruppenversicherung
Type d'assurance
schadeverzekering
Sachversicherung
Type d'assurance
overstromingsverzekering
Flutschutzversicherung
Type d'assurance
brandverzekering
Brandschutzversicherung
Type d'assurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Hoeveel kost de verzekering?
Was kostet die Versicherung?
Demander combien l'assurance coûte