Espéranto | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Ik zou graag een bankrekening openen.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Kan ik een bankrekening online openen?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
lopende rekening
kuranta konto
Type de compte bancaire
spaarrekening
ŝparadoj konto
Type de compte bancaire
persoonlijke rekening
persona konto
Type de compte bancaire
gezamenlijke rekening
kuna konto
Type de compte bancaire
kinderrekening
infana konto
Type de compte bancaire
vreemde valutarekening
fremda valuto konto
Type de compte bancaire
zakelijke rekening
afera konto
Type de compte bancaire
studentenrekening
studenta konto
Type de compte bancaire
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Krijg ik een chequeboekje?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Wat is de spaarrente?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Mi perdis mian kreditkarton.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Mijn bankkaart werd gestolen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Demander à la banque de faire opposition
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Se renseigner sur les prêts
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Ik koop mijn eerste huis.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Ik koop een tweede eigendom.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
inboedel/opstalverzekering
hejma/domanara asekuro
Type d'assurance
reisverzekering
vojaĝa asekuro
Type d'assurance
levensverzekering
viva asekuro
Type d'assurance
gezondheidsverzekering
sana asekuro
Type d'assurance
autoverzekering
aŭtoasekuro
Type d'assurance
huisdierenverzekering
dombestoasekuro
Type d'assurance
diefstalverzekering
ŝtela asekuro
Type d'assurance
hypotheekbescherming
hipoteka protekto
Type d'assurance
studentenverzekering
studentoposedoj
Type d'assurance
groepsverzekering
grupoasekuro
Type d'assurance
schadeverzekering
proprietoasekuro
Type d'assurance
overstromingsverzekering
inundoasekuro
Type d'assurance
brandverzekering
fajroasekuro
Type d'assurance
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Hoeveel kost de verzekering?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Demander combien l'assurance coûte