Chinois | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
我想要开一个银行账户。
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
我想要注销我的银行账户。
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Czy mogę założyć konto przez internet?
请问我能在网上开户吗?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
请问我能在手机上管理账户么?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
rachunek bieżący
活期账户
Type de compte bancaire
rachunek oszczędnościowy
储蓄账户
Type de compte bancaire
rachunek osobisty
个人账户
Type de compte bancaire
wspólny rachunek bankowy
联名账户
Type de compte bancaire
konto dla dziecka
儿童账户
Type de compte bancaire
rachunek w obcej walucie
外国货币账户
Type de compte bancaire
rachunek firmy/konto firmowe
商务账户
Type de compte bancaire
rachunek studencki/konto studenckie
学生账户
Type de compte bancaire
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
请问有月费吗?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
请问国际转账的手续费是多少?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Czy dostanę książeczkę czekową?
请问我会有支票簿吗?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
储蓄利率是多少?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
您能如何防止我被诈骗?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
我丢失了我的信用卡。
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
我的信用卡被偷了。
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Proszę o zablokowanie mojego konta.
您能冻结我的账户吗?
Demander à la banque de faire opposition
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
我需要补办一张卡。
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
我想要了解贷款信息。
Se renseigner sur les prêts
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
您能给我说说利率信息吗?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
我正在考虑买第一套房子。
Signifier que vous achetez votre première propriété
Kupuję moją drugą nieruchomość.
这是我在购买的第二套房子。
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
我想要再抵押。
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
我想要评估我的抵押贷款。
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
我想要买一处房产出租。
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
我的年收入大概______。
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
我想要买一份保险。
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
家庭保险
Type d'assurance
ubezpieczenie na czas podróży
旅游保险
Type d'assurance
ubezpieczenie na życie
人身保险
Type d'assurance
ubezpieczenie zdrowotne
健康保险
Type d'assurance
ubezpieczenie samochodu
汽车保险
Type d'assurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
宠物保险
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
失窃保险
Type d'assurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
抵押贷款保险
Type d'assurance
ubezpieczenie mienia studenta
学生财物保险
Type d'assurance
ubezpieczenie grupowe
团体保险
Type d'assurance
ubezpieczenie majątkowe
财产保险
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
洪水保险
Type d'assurance
ubezpieczenie od ognia
火灾保险
Type d'assurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
我的保险能保多久?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
请问我的保险多少钱?
Demander combien l'assurance coûte