Hindi | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Czy mogę założyć konto przez internet?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
rachunek bieżący
Type de compte bancaire
rachunek oszczędnościowy
Type de compte bancaire
rachunek osobisty
Type de compte bancaire
wspólny rachunek bankowy
Type de compte bancaire
konto dla dziecka
Type de compte bancaire
rachunek w obcej walucie
Type de compte bancaire
rachunek firmy/konto firmowe
Type de compte bancaire
rachunek studencki/konto studenckie
Type de compte bancaire
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Czy dostanę książeczkę czekową?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Demander à la banque de faire opposition
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Se renseigner sur les prêts
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type d'assurance
ubezpieczenie na czas podróży
Type d'assurance
ubezpieczenie na życie
Type d'assurance
ubezpieczenie zdrowotne
Type d'assurance
ubezpieczenie samochodu
Type d'assurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type d'assurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type d'assurance
ubezpieczenie mienia studenta
Type d'assurance
ubezpieczenie grupowe
Type d'assurance
ubezpieczenie majątkowe
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type d'assurance
ubezpieczenie od ognia
Type d'assurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Demander combien l'assurance coûte