Italien | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
rachunek bieżący
conto corrente
Type de compte bancaire
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Type de compte bancaire
rachunek osobisty
conto personale
Type de compte bancaire
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Type de compte bancaire
konto dla dziecka
conto per bambini
Type de compte bancaire
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Type de compte bancaire
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Type de compte bancaire
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Type de compte bancaire
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Demander à la banque de faire opposition
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Se renseigner sur les prêts
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Type d'assurance
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Type d'assurance
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Type d'assurance
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Type d'assurance
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Type d'assurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Type d'assurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Type d'assurance
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Type d'assurance
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Type d'assurance
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Type d'assurance
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Type d'assurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Demander combien l'assurance coûte