Vietnamien | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Czy mogę założyć konto przez internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Bạn có những loại thẻ nào?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
rachunek bieżący
tài khoản hiện tại
Type de compte bancaire
rachunek oszczędnościowy
tài khoản tiết kiệm
Type de compte bancaire
rachunek osobisty
tài khoản cá nhân
Type de compte bancaire
wspólny rachunek bankowy
tài khoản chung
Type de compte bancaire
konto dla dziecka
tài khoản con
Type de compte bancaire
rachunek w obcej walucie
tài khoản ngoại tệ
Type de compte bancaire
rachunek firmy/konto firmowe
tài khoản kinh doanh
Type de compte bancaire
rachunek studencki/konto studenckie
tài khoản sinh viên
Type de compte bancaire
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Czy dostanę książeczkę czekową?
Tôi có sổ tài khoản không?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Tôi mất thẻ tín dụng
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Demander à la banque de faire opposition
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Se renseigner sur les prêts
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Signifier que vous achetez votre première propriété
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Tôi muốn thế chấp
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Tôi mua tài sản để cho
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Bảo hiểm hộ gia đình
Type d'assurance
ubezpieczenie na czas podróży
bảo hiểm du lịch
Type d'assurance
ubezpieczenie na życie
bảo hiểm nhân thọ
Type d'assurance
ubezpieczenie zdrowotne
bảo hiểm sức khỏe
Type d'assurance
ubezpieczenie samochodu
bảo hiểm ô tô
Type d'assurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
bảo hiểm thú nuôi
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
bảo hiểm trộm cắp
Type d'assurance
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
bảo hiểm thế chấp
Type d'assurance
ubezpieczenie mienia studenta
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type d'assurance
ubezpieczenie grupowe
bảo hiểm nhóm
Type d'assurance
ubezpieczenie majątkowe
bảo hiểm tài sản
Type d'assurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
bảo hiểm lũ lụt
Type d'assurance
ubezpieczenie od ognia
bảo hiểm hỏa hoạn
Type d'assurance
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Demander combien l'assurance coûte