Néerlandais | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan ik een bankrekening online openen?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Я получу дебетную или кредитную карту?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
текущий счет
lopende rekening
Type de compte bancaire
сберегательный счет
spaarrekening
Type de compte bancaire
личный счет
persoonlijke rekening
Type de compte bancaire
совместный счет
gezamenlijke rekening
Type de compte bancaire
детский счет
kinderrekening
Type de compte bancaire
валютный счет
vreemde valutarekening
Type de compte bancaire
счет предприятия
zakelijke rekening
Type de compte bancaire
студенческий счет
studentenrekening
Type de compte bancaire
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Какие комиссии для международных трансферов?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Я получу чековую книжку?
Krijg ik een chequeboekje?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Каков процент накопления?
Wat is de spaarrente?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Моя кредитная карта была украдена.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Demander à la banque de faire opposition
Мне нужна карта для замены.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Se renseigner sur les prêts
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ik koop mijn eerste huis.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Я покупаю вторую собственность.
Ik koop een tweede eigendom.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Я покупаю собственность для аренды.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Мой годовой доход________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
Страхование дома
inboedel/opstalverzekering
Type d'assurance
Туристическое страхование
reisverzekering
Type d'assurance
страхование жизни
levensverzekering
Type d'assurance
Медицинское страхование
gezondheidsverzekering
Type d'assurance
Страхование автомобиля
autoverzekering
Type d'assurance
Страхование домашних животных
huisdierenverzekering
Type d'assurance
страхование от кражи
diefstalverzekering
Type d'assurance
защита ипотеки
hypotheekbescherming
Type d'assurance
студенческая страховка
studentenverzekering
Type d'assurance
групповое страхование
groepsverzekering
Type d'assurance
страхование собственности
schadeverzekering
Type d'assurance
страхование от наводнений
overstromingsverzekering
Type d'assurance
страхование от пожара
brandverzekering
Type d'assurance
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Сколько стоит страховка?
Hoeveel kost de verzekering?
Demander combien l'assurance coûte