Grec | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
บัญชีกระแสรายวัน
τρεχούμενος λογαριασμός
Type de compte bancaire
บัญชีออมทรัพย์
λογαριασμός ταμιευτηρίου
Type de compte bancaire
บัญชีส่วนบุคคล
προσωπικός λογαριασμός
Type de compte bancaire
บัญชีร่วม
κοινός λογαριασμός
Type de compte bancaire
บัญชีสำหรับเด็ก
παιδικός λογαριασμός
Type de compte bancaire
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
συναλλαγματικός λογαριασμός
Type de compte bancaire
บริการเงินฝากธุรกิจ
επαγγελματικός λογαριασμός
Type de compte bancaire
บัญชีสำหรับนักเรียน
φοιτητικός λογαριασμός
Type de compte bancaire
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Demander à la banque de faire opposition
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Se renseigner sur les prêts
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Se renseigner sur les taux d'intérêt
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Signifier que vous achetez votre première propriété
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ประกันภัยบ้าน
ασφάλεια κατοικίας
Type d'assurance
ประกันการเดินทาง
ταξιδιωτική ασφάλιση
Type d'assurance
ประกันชีวิต
ασφάλεια ζωής
Type d'assurance
ประกันสุขภาพ
ασφάλεια υγείας
Type d'assurance
ประกันภัยรถยนต์
ασφάλεια αυτοκινήτου
Type d'assurance
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Type d'assurance
ประกันภัยโจรกรรม
ασφάλεια κλοπής
Type d'assurance
การคุ้มครองการจำนอง
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Type d'assurance
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
φοιτητική ασφάλεια
Type d'assurance
ประกันกลุ่ม
ομαδική ασφάλιση
Type d'assurance
ประกันภัยทรัพย์สิน
ασφάλεια ακινήτου
Type d'assurance
ประกันภัยน้ำท่วม
ασφάλεια πλημμύρας
Type d'assurance
ประกันอัคคีภัย
ασφάλεια πυρός
Type d'assurance
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Demander la durée de la couverture de votre assurance
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Demander combien l'assurance coûte