Vietnamien | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Type de compte bancaire
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Type de compte bancaire
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Type de compte bancaire
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Type de compte bancaire
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Type de compte bancaire
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Type de compte bancaire
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Type de compte bancaire
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Type de compte bancaire
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Signifier que votre carte bancaire a été volée
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Demander à la banque de faire opposition
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Se renseigner sur les prêts
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Signifier que vous achetez votre première propriété
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Signifier que vous achetez une seconde propriété
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Type d'assurance
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Type d'assurance
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Type d'assurance
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Type d'assurance
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Type d'assurance
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Type d'assurance
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Type d'assurance
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Type d'assurance
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type d'assurance
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Type d'assurance
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Type d'assurance
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Type d'assurance
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Type d'assurance
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Demander combien l'assurance coûte