Polonais | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Bạn có những loại thẻ nào?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
tài khoản hiện tại
rachunek bieżący
Type de compte bancaire
tài khoản tiết kiệm
rachunek oszczędnościowy
Type de compte bancaire
tài khoản cá nhân
rachunek osobisty
Type de compte bancaire
tài khoản chung
wspólny rachunek bankowy
Type de compte bancaire
tài khoản con
konto dla dziecka
Type de compte bancaire
tài khoản ngoại tệ
rachunek w obcej walucie
Type de compte bancaire
tài khoản kinh doanh
rachunek firmy/konto firmowe
Type de compte bancaire
tài khoản sinh viên
rachunek studencki/konto studenckie
Type de compte bancaire
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Tôi có sổ tài khoản không?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Demander à la banque de faire opposition
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Se renseigner sur les prêts
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Signifier que vous achetez votre première propriété
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Tôi muốn thế chấp
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Tôi mua tài sản để cho
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
Bảo hiểm hộ gia đình
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type d'assurance
bảo hiểm du lịch
ubezpieczenie na czas podróży
Type d'assurance
bảo hiểm nhân thọ
ubezpieczenie na życie
Type d'assurance
bảo hiểm sức khỏe
ubezpieczenie zdrowotne
Type d'assurance
bảo hiểm ô tô
ubezpieczenie samochodu
Type d'assurance
bảo hiểm thú nuôi
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type d'assurance
bảo hiểm trộm cắp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type d'assurance
bảo hiểm thế chấp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type d'assurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
ubezpieczenie mienia studenta
Type d'assurance
bảo hiểm nhóm
ubezpieczenie grupowe
Type d'assurance
bảo hiểm tài sản
ubezpieczenie majątkowe
Type d'assurance
bảo hiểm lũ lụt
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type d'assurance
bảo hiểm hỏa hoạn
ubezpieczenie od ognia
Type d'assurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Demander combien l'assurance coûte