Thaïlandais | Phrases - Immigration | Banque

Banque - Général

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Demander à combien s'élèvent les frais pour les retraits effectués depuis un distributeur appartenant à une autre banque.

Banque - Ouvrir un compte bancaire

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Signifier que vous souhaitez ouvrir un compte bancaire
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Signifier que vous souhaitez clôturer votre compte bancaire
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Demander si vous pouvez ouvrir un compte bancaire en ligne
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Demander quel type de carte vous sera remise avec votre compte
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Demander si vous pouvez effectuer vos transactions bancaires depuis votre téléphone portable
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Demander quels types de comptes bancaires sont à disposition
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Type de compte bancaire
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Type de compte bancaire
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Type de compte bancaire
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Type de compte bancaire
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Type de compte bancaire
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Type de compte bancaire
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Type de compte bancaire
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Type de compte bancaire
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Demander s'il y a des frais mensuels pour le compte bancaire
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Se renseigner sur les commissions pour les transferts internationaux
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Demander si une assurance est fournie en cas de perte ou de vol de la carte
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Demander si un carnet de chèques est fourni à l'ouverture du compte
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Se renseigner sur les taux d'intérêt de l'épargne
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Se renseigner sur les mesures prises par la banque en cas de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Signifier que vous avez perdu votre carte bancaire
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Signifier que votre carte bancaire a été volée
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Demander à la banque de faire opposition
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Signifier que vous souhaitez une carte de substitution

Banque - Aide financière

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Se renseigner sur les prêts
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Se renseigner sur les taux d'intérêt
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Se renseigner sur les prêts hypothécaires
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Demander à parler à un conseiller hypothécaire
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Signifier que vous achetez votre première propriété
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Signifier que vous achetez une seconde propriété
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Signifier que vous souhaitez renouveler un prêt hypothécaire
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Signifier que vous souhaitez réexaminer votre prêt hypothécaire
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Signifier que vous achetez une propriété dans le but de louer
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Déclarer vos revenus annuels bruts

Banque - Assurance

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Signifier que vous êtes intéressé(e) par l'acquisition d'une assurance
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Type d'assurance
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Type d'assurance
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Type d'assurance
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Type d'assurance
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Type d'assurance
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Type d'assurance
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Type d'assurance
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Type d'assurance
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Type d'assurance
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Type d'assurance
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Type d'assurance
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Type d'assurance
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Type d'assurance
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Demander la durée de la couverture de votre assurance
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Demander combien l'assurance coûte