Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
المعلومات سرية.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

ما هو اسمك؟
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
أين تعيش؟
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
ما هو عنوانك؟
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
ما هي جنسيتك؟
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
أين وصلت إلى [بلد]؟
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

حالتي الزوجية هي___________________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
عازب
โสด
Situation matrimoniale
متزوج
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
منفصل
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
مطلق
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
لدي شريك/شريكة في السكن
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
متزوجان مدنيا
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
شريكان غير متزوجين
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
في شراكة منزلية
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
أرمل/أرملة
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
هل لديك أطفال؟
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

أرغب في التسجيل في المدينة
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
تكاليف المستشفى
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
أجور المختصين
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
اختبارات التشخيص
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
العمليات الجراحية
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
العلاج النفسي
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
العلاج السني
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
علاج العينين
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
أرغب في تسجيل مركبتي.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
اختبار نظري
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
اختبار القيادة
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
العنوان
ที่อยู่
Objet de la modification
الاسم
ชื่อ
Objet de la modification
الصورة
ภาพถ่าย
Objet de la modification
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ضائعة
สูญหาย
Type de problème
مسروقة
ถูกขโมย
Type de problème
متضررة
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
أود استئناف إيقاف رخصتي.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
لدي سجل إجرامي نظيف.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)