Vietnamien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Demander où trouver un formulaire
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Demander quand un document a été délivré
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Demander où un document a été délivré
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Demander quels documents vous devez apporter
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Tôi đăng kí hộ ________
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
المعلومات سرية.
Thông tin này là bí mật
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

ما هو اسمك؟
Bạn tên gì?
Demander le nom d'une personne
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
أين تعيش؟
Bạn sống ở đâu?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ما هو عنوانك؟
Địa chỉ của bạn là gì?
Demander l'adresse d'une personne
ما هي جنسيتك؟
Quốc tịch của bạn là gì?
Demander la nationalité d'une personne
أين وصلت إلى [بلد]؟
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

حالتي الزوجية هي___________________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Signifier votre situation matrimoniale
عازب
độc thân
Situation matrimoniale
متزوج
đã thành hôn
Situation matrimoniale
منفصل
ly thân
Situation matrimoniale
مطلق
ly dị
Situation matrimoniale
لدي شريك/شريكة في السكن
sống thử
Situation matrimoniale
متزوجان مدنيا
kết hợp dân sự
Situation matrimoniale
شريكان غير متزوجين
đối tác chưa kết hôn
Situation matrimoniale
في شراكة منزلية
hợp doanh gia thuộc
Situation matrimoniale
أرمل/أرملة
góa phụ
Situation matrimoniale
هل لديك أطفال؟
Bạn có con chưa?
Demander à une personne si elle a des enfants
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

أرغب في التسجيل في المدينة
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Demander quels documents vous devez fournir
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Bạn có thu phí đăng kí không?
Demander s'il y a des frais d'inscription
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Demander si une mutuelle est nécessaire
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
تكاليف المستشفى
Phí bệnh viện
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
أجور المختصين
Phí chuyên gia
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
اختبارات التشخيص
Xét nghiệm chẩn đoán
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
العمليات الجراحية
Thủ tục phẫu thuật
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
العلاج النفسي
Điều trị tâm thần
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
العلاج السني
Điều trị nha khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
علاج العينين
Điều trị nhãn khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Demander comment prolonger un visa
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
أرغب في تسجيل مركبتي.
Tôi muốn đăng kí xe
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Demander si votre permis de conduire est valide
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Demander un permis de conduire provisoire
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Tôi muốn đăng kí _________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
اختبار نظري
Kì thi lý thuyết
Type d'examen
اختبار القيادة
Kì thi lái xe
Type d'examen
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
العنوان
địa chỉ
Objet de la modification
الاسم
tên
Objet de la modification
الصورة
ảnh
Objet de la modification
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ضائعة
mất
Type de problème
مسروقة
bị đánh cắp
Type de problème
متضررة
bi hư hỏng
Type de problème
أود استئناف إيقاف رخصتي.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
لدي سجل إجرامي نظيف.
Tôi không có tiền án tiền sự
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Demander quels sont les frais de naturalisation
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)