Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
单身
alleenstaand
Situation matrimoniale
已婚
gehuwd
Situation matrimoniale
分居
uit elkaar
Situation matrimoniale
离异
gescheiden
Situation matrimoniale
同居
samenwonend
Situation matrimoniale
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
同居伴侣关系
in een relatie
Situation matrimoniale
鳏居
verweduwd
Situation matrimoniale
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
住院费
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
诊疗费
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
外科手术
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
理论考试
theoretische test
Type d'examen
路考
rijexamen
Type d'examen
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
地址
mijn adres
Objet de la modification
名字
mijn naam
Objet de la modification
照片
mijn foto
Objet de la modification
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
丢失
verloren
Type de problème
被偷了
gestolen
Type de problème
受损
beschadigd
Type de problème
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)