Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
单身
kawaler/panna
Situation matrimoniale
已婚
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
分居
w separacji
Situation matrimoniale
离异
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
同居
w konkubinacie
Situation matrimoniale
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
未婚伴侣
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
鳏居
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
诊疗费
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
理论考试
egzamin teoretyczny
Type d'examen
路考
egzamin praktyczny
Type d'examen
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
地址
adres
Objet de la modification
名字
nazwisko
Objet de la modification
照片
zdjęcie
Objet de la modification
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)