Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

你叫什么名字?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
请问您住在哪里?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
单身
singel
Situation matrimoniale
已婚
gift
Situation matrimoniale
分居
separerad
Situation matrimoniale
离异
skild
Situation matrimoniale
同居
sambo
Situation matrimoniale
民事结婚
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
未婚伴侣
ogift par
Situation matrimoniale
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
鳏居
änka
Situation matrimoniale
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
住院费
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
专家费
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
诊疗费
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
眼科治疗
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
理论考试
teoriprov
Type d'examen
路考
uppkörning
Type d'examen
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
地址
adressen
Objet de la modification
名字
namnet
Objet de la modification
照片
bilden
Objet de la modification
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
丢失
borttappat
Type de problème
被偷了
stulet
Type de problème
受损
förstört
Type de problème
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)