Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
单身
svobodný/á
Situation matrimoniale
已婚
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
分居
odděleni
Situation matrimoniale
离异
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
同居
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
民事结婚
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
鳏居
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
诊疗费
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
外科手术
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
精神治疗
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
牙齿治疗
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
眼科治疗
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
理论考试
Teoretický test
Type d'examen
路考
Praktický test
Type d'examen
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
地址
adresu
Objet de la modification
名字
jméno
Objet de la modification
照片
fotografii
Objet de la modification
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
丢失
ztracený
Type de problème
被偷了
ukradený
Type de problème
受损
zničený
Type de problème
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)